ประสบการณ์ขนหัวลุก

เบญจเพสหลอน เรื่องนิ้เกิดขึ้นตอนน้องเราย่าง 25 ปีเข้าเบญจเพสช่วงนั้นมีคุณยายที่รู้จักน้องเขาทักน้องเราว่าอย่าไปงานศพ ทำบุญให้ยอะๆ ซึ่งน้องเราให้หลังมาตลอดจนผ่านไป 4 เดือน มิน้องเอ พ่อยองน้องเอเสิบ และน้องเรานั้นสนิมกับน้องเอมากด้วบความสผิหนี้น้องเราเลบจำเป็นต้อ4ปงาณศพนี้ พอถึงวันงานน้องเราก็ไปพอเจอน้องเอก็เข้าไปปลอยตามปกติน้องเอก็ได้พาน้องเราไปจุตรูปไหว้พ่อน้องสาวเราได้กลิ่น อับตขึ้นๆ แต่ดเหมือนตนอื่นๆ ไม่ใด้กลิ่นเลปม่ใด้บอกไป แต่มาตอนพระเริ่มสาดภาพที่ห็นตรหน้า คือ น้องเห็นพ่อยองน้องเอ ร่างกายเปิยกน้ำ ยินกัมหน้าอยู่ข้างน้องเอ สักพัก พ่อยองน้องเอค่อยๆหันหผ้ากสั่บผามองที่น้องเรา น้องสาวเรากล้มาก เลขกัมหน้าหลยสักพัก พ่อน้องเอเดินมานั้นข้างๆ น้องเกาตั้งสติได้จึงเริ่มสวดมนต์และพนี้จว่า หนุ่ม่ร้าลุตังการจะไร หนูอยากช่ายนะ แหนุ่ไม่ได้ยินเสียงลงเลย พอน้องเรามองอิก … Read More